DOD Parkeringsovervåkning 3.0


Et godt dashbordkamera filmer når du kjører, et bedre dashbordkamera overvåker bilen din hele døgnet.
Med DOD Parkeringsovervåkning 3.0 kan du velge mellom tre ulike modus, avhengig av dine ønsker og behov.* Funksjonalitet og tilgjengelige moduser vil avhenge av modell. 
* Parkeringsovervåkning blir aktivert automatisk når bilen har stått stille i 10 minutter.
Denne funksjonen forutsetter bruk av DOD DP4 strømadapter (tilbehør).Dashbordkameraet vil starte opptak når det registrerer bevegelse eller store endringer i lysnivået.
Sensitiviteten kan justeres i menyen.

DOD bevegelsesdeteksjon

DOD komprimering
Uten at det går på bekostning av bildekvaliteten, er DOD de første og eneste som har lansert en komprimering som gir deg mulighet for å overvåke bilen din gjennom hele natten, med kun 10GB lagringskapasitet.
DOD mini-size

DOD Time Lapse
Skal du la bilen stå parkert i flere dager? Time lapse lar deg dokumentere flere dager tilbake i tid, med en videofil på kun noen få minutter.
Kameraet vil ta stillbilder med et valgt intervall, og den høye lysfølsomheten til SONY Starvis bildesensoren vil gi deg krystallklare bilder også om natten.

DOD Sony Starvis